20 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий түүхий эдийг биржээр арилжлаа

Хөдөө аж ахуйн бирж 2023 оны 10 дугаар сарын 09-өөс 10 дугаар сарын 13-ны хооронд 5 удаагийн цахим арилжаа зохион байгууллаа. Уг арилжаагаар 62 хэлцлээр 20 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий бараа, түүхий эд арилжсан байна.

Үүнд:

• Ямааны боловсруулаагүй ноолуур 37 тонн – 4,8 тэрбум ₮
• Ямааны самнасан ноолуур 5 тонн -1,3 тэрбум ₮
• Ямааны угаасан ноолуур 57 тонн –10,8 тэрбум ₮
• Хонины ноос 650 тонн – 1 тэрбум ₮
• Тосны ургамал 1,118 тонн – 1,9 тэрбум ₮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *