Нийслэл

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын дарга Х.Улам-Өрнөх өөрийн хүсэлтээр ажлаас...
Төлбөрийн тэнцлийн алдагдал өндөр байгаа өнөөгийн нөхцөлд гадаад валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлж, Засгийн газрын...
error: Content is protected !!