Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын дарга Х.Улам-Өрнөх өөрийн хүсэлтээр ажлаас...
Төлбөрийн тэнцлийн алдагдал өндөр байгаа өнөөгийн нөхцөлд гадаад валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлж, Засгийн газрын...
Цагдаагийн байгууллагаас нийслэл хотын хэмжээнд нууц, далд аргаар зохион байгуулагдаж байгаа хуулиар хориглосон мөрийтэй...
error: Content is protected !!